What does the Bible say about

New Life in Jesus?

English

For God loved the world so much that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. (John 3: 16)

The fact of sin

For all have sinned and come short of the glory of God. (Romans 3: 23)

The penalty of sin

Sin pays its servants: the wages are death. But God's free gift to us is eternal life through Jesus Christ our Lord. (Romans 6: 23) But God demonstrates His love for us in that, while we were still sinners, Christ died for us. (Romans 5: 8)

Jesus the only way

Jesus said to him, "I am the way, and the truth and the life; no man comes to the Father except by Me". (John 14: 6)

Jesus said,

"I am the door: whoever enters through Me will be saved. He will come in and go out, and find pasture". (John 10: 9) Jesus answered and came unto him, Verify, verify, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see theKingdom of God. (John 3: 3)

Maltese

Ghax Alla hekk habb id-dinja, li ta' l-lben wahdieni tieghu,
biex kull min jemmen bih ma jintifx, izda jkollu l-hajja ta' dejjem. (Gwanni 3: 16)

Il-fatt tad-dnub

Ghax kollha dinbu, u neqsin mill-glorja t'Alla. (Rumani 3: 23)

Hlas id-dnub

Ghax hlas id-dnub hi l-mewt; izda l-ghotja t'Alla hi l-hajja ta' dejjem f'Gesù Kristu Sidna. (Rumani 6: 23) Izda Alla jirrikmanda l-imhabba tieghu lilna,billi meta konna ghadna midinbin, Kristu miet ghalina.(Rumani 5: 8)

Gesu biss Hu t-Triq

Qallu Gesù: Jiena t-triq, u s-sewwa, u l-hajja: hadd ma jigi g?and il-Missier, hlief bija. (Gwann 14: 6) Jiena hu l-bieb: Jekk wiehed jidhol minni, isalva, u jidhol u johrog, u jsib il-mergha. (Gwanni 10: 9) Gesù wiegbu: "Tassew tassew nghidlek li jekk wiehed ma jitwelidx mill-gdid, ma jistax jara s-Saltna ta' Alla." (Gwanni 3: 3)
Hit Counter
1. Re Sunday School (C.L.A.P.), latest photos, Biblical Teachings, life and recorded sermons, please visit our facebook pages. 2. Pastor’s personal fb page ‘ Vince Antoinette Fenech’ 3. Fellowship fb page ‘Full Gospel Praise Centre Malta’ 4. Fellowship group ‘Full Gospel Praise Centre Bugibba/ Qawra, Malta’ 5. Or make a request through a private message to join our closed group to ‘Full Gospel Praise Centre Bugibba / Qawra Closed group’ 6. To watch Sunday live or recorded Services , ask to subscribe ( free) to Fgpc Malta ( Bugibba)
Hit Counter
1. Re Sunday School (C.L.A.P.), latest photos, Biblical Teachings, life and recorded sermons, please visit our facebook pages. 2. Pastor’s personal fb page ‘ Vince Antoinette Fenech’ 3. Fellowship fb page ‘Full Gospel Praise Centre Malta’ 4. Fellowship group ‘Full Gospel Praise Centre Bugibba/ Qawra, Malta’ 5. Or make a request through a private message to join our closed group to ‘Full Gospel Praise Centre Bugibba / Qawra Closed group’ 6. To watch Sunday live or recorded Services , ask to subscribe ( free) to Fgpc Malta ( Bugibba)

What does the Bible say about New Life

in Jesus?

English

For God loved the world so much that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. (John 3: 16)

The fact of sin

For all have sinned and come short of the glory of God. (Romans 3: 23)

The penalty of sin

Sin pays its servants: the wages are death. But God's free gift to us is eternal life through Jesus Christ our Lord. (Romans 6: 23) But God demonstrates His love for us in that, while we were still sinners, Christ died for us. (Romans 5: 8)

Jesus the only way

Jesus said to him, "I am the way, and the truth and the life; no man comes to the Father except by Me". (John 14: 6)

Jesus said,

"I am the door: whoever enters through Me will be saved. He will come in and go out, and find pasture". (John 10: 9) Jesus answered and came unto him, Verify, verify, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see theKingdom of God. (John 3: 3)

Maltese

Ghax Alla hekk habb id-dinja, li ta' l-lben wahdieni tieghu, biex kull min jemmen bih ma jintifx, izda jkollu l-hajja ta' dejjem. (Gwanni 3: 16)

Il-fatt tad-dnub

Ghax kollha dinbu, u neqsin mill-glorja t'Alla. (Rumani 3: 23)

Hlas id-dnub

Ghax hlas id-dnub hi l-mewt; izda l-ghotja t'Alla hi l-hajja ta' dejjem f'Gesù Kristu Sidna. (Rumani 6: 23) Izda Alla jirrikmanda l-imhabba tieghu lilna,billi meta konna ghadna midinbin, Kristu miet ghalina.(Rumani 5: 8)

Gesu biss Hu t-Triq

Qallu Gesù: Jiena t-triq, u s-sewwa, u l-hajja: hadd ma jigi g?and il-Missier, hlief bija. (Gwann 14: 6) Jiena hu l-bieb: Jekk wiehed jidhol minni, isalva, u jidhol u johrog, u jsib il-mergha. (Gwanni 10: 9) Gesù wiegbu: "Tassew tassew nghidlek li jekk wiehed ma jitwelidx mill-gdid, ma jistax jara s-Saltna ta' Alla." (Gwanni 3: 3)
© Full Gospel Praise Centres Tel:(356) 21337628 Mob:(356) 79406765 E:-mail pastor@fgpc.org.mt